Föreningen och LAG

Leader Nordvästra Skaraborg är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor och är liksom alla andra Leaderområden till formen en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse på 17 personer som tillsammans utgör LAG-gruppen (Lokal aktionsgrupp). Varje medlem i LAG har en förankring i både en kommun och i en sektor från trepartnerskapet. På det sättet har varje sektor minst fem representanter och varje kommun har en eller två representanter i LAG.

En presentation av LAG-medlemmarna kommer inom kort.