Föreningen och LAG

Leader Nordvästra Skaraborg är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor och är liksom alla andra Leaderområden till formen en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse på 17 personer som tillsammans utgör LAG-gruppen (Lokal aktionsgrupp). Varje medlem i LAG har en förankring i både en kommun och i en sektor från trepartnerskapet. På det sättet har varje sektor minst fem representanter och varje kommun har en eller två representanter i LAG. Har du intresse av att bli medlem i vår förening är du välkommen att kontakta kansliet.

Ordförande:

Rune Skogsberg, Mariestad – offentlig sektor
Kontakt: rune.skogsberg@hotmail.com

Vice ordförande:

Katarina Sundberg, Lidköping – ideell sektor

Ordinarie Ledamöter

Mikaela Jardstedt, Vara – ideell sektor
Malin Olsson Lundqvist, Lidköping – offentlig sektor
Torbjörn Wallskog, Karslborg – privat sektor
Anna Bolander, Lidköping – ideell sektor
Richard Andersson, Götene – privat sektor
Lars-Åke Bergman, Töreboda – offentlig sektor
Margaretha Frimodig, Grästorp – privat sektor
Stig Larsson, Skara – ideell sektor
Lotta Samuelsson, Mariestad – offentlig sektor
Pia Åkersson, Mariestad – ideell sektor
Mats Mellblom, Karlsborg – ideell sektor
Malin Tell, Skara – offentlig sektor
Helena Torsell, Vara – offentlig sektor
Anja Sandberg, Essunga – privat sektor
Ulf Gustafsson, Gullspång – privat sektor

Ersättare

Thomas Karlsson, Lidköping – privat sektor
Pernilla Nilsson, Essunga – offentlig sektor
Juliane Thorin, Götene – offentlig sektor
Maria Jansson, Töreboda – ideell sektor
Anders Levenskog, Grästorp – ideell sektor
Fredrik Tidholm, Karlsborg – offentlig sektor
Lennart Pettersson, Skara – privat sektor
Maria Andersson, Gullspång – offentlig sektor
Anna Eklund, Gullspång – ideell sektor
Sofia Jessen, Grästorp – offentlig sektor
Sofia Broo, Mariestad – privat sektor
Jonny Johansson, Götene – ideell sektor
Magnus Fridén, Vara – privat sektor
Marita Lundström, Essunga, ideell sektor
Anna-Lena Andersson, Töreboda – privat sektor

Valberedningen

Ordförande: Bengt Ericsson, Skara – privat sektor
Kontakt: bengt.ericson@sv.se

Tobias Leverin, Grästorp – offentlig sektor
Maria Källson, Lidköping – offentlig sektor
Ingrid Pettersson, Vara – ideell sektor
Ronny Olsson, Karlsborg – privat sektor
Lars Åbom, Skara – privat sektor
Anna-Karin Kjellberg, Töreboda – offentlig sektor
Karl-Johan Gustafson, Töreboda – ideell sektor
Carina Gullberg, Gullspång – ideell sektor