Samarbeten

Vi samarbetar med:


Skaraborgs kommunalförbund 
Medfinansiärer och startade forskningsprojektet ”Kreativa kraftfält i Skaraborg” som resulterade i att projektet ”Kulturella & kreativa näringar längs med Kinnekulle banan” startades.
https://www.skaraborg.se/Var-verksamhet1/Kultur/Kreativa-Kraftfalt/


ADA – Association for Design and Advertising
Är en mötesplats för kreativa näringar i Västsverige. ADA arbetar för en god utveckling och ökad lönsamhet inom de kreativa näringarna.
http://www.adasweden.se/

Biosfärsområdet
http://www.vanerkulle.org/

Destination Läckö-Kinnekulle
https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/

Platåbergens Geopark – Lager av historia
http://www.platabergensgeopark.se/projektet/