Om KKN

Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar.html

Kulturrådet – Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.
www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Kulturella-och-kreativa-naringar/

Västarvet – Västarvet är Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv.
www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/platsutveckling-x-4/