LAG-möte

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 28/09/2018
09:00 - 16:00

Kategorier


Vid våra LAG-möten kommer LAG (lokal aktionsgrupp) att fatta beslut om vilka av de senast inkomna projekt som ska prioriteras och beviljas stöd.
De projekt som är inbjudna att vara på plats får en möjlighet att presentera sin projektidé, vad de vill göra, vilka mål som förväntas uppnås och till vilka som nyttan av projektet tillfaller.

Vid ett LAG-möte kan 6-8 projekt bli bedömda utifrån omfattningen på projektet.
De projekt som bedöms i LAG har utifrån kansliets bedömning skickat in en komplett ansökan som även AU (arbetsutskottet)
tittat på innan LAG-gruppen fattar sitt beslut.

Efter LAG fattat beslut om vilka projekt som prioriteras ska Jordbruksverket ta ett formellt beslut.

Antal beslutsfattande LAG-möte förväntas bli 4 gånger per år. Leaderkansliet kan ge dig information om ansökningsprocessen
och hur utrymmet ser ut för hur många projekt som kan skickas in till kommande LAG-möte.

Datum för LAG-möte 2017

Fredag 2 mars
Fredag 25 maj
Fredag 28 september
Fredag 30 november

Preliminär tid för mötena är 09:00-16:00

Plats för LAG-möte 2018

Platsen för våra LAG-möten varierar och vi förflyttar oss över hela vårt område.

Datum, tid och plats för LAG-möten kan förändras, flyttas eller ställas in.