LAG-möte

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 24/11/2017
09:00 - 16:00

Kategorier


Vid detta LAG-möte kommer LAG (lokal aktionsgrupp, styrelse) att fatta beslut om vilka av de upp till 6 stycken inkomna projekt som ska prioriteras och beviljas stöd. De projekt som är inbjudna att vara på plats får en möjlighet att presentera sin projektidé, vad de vill göra, vilka mål som förväntas uppnås och till vilka som nyttan av projektet tillfaller.

Vid ett LAG-möte kan 6 projekt bli bedömda utifrån omfattningen på projektet.
De projekt som bedöms i LAG har utifrån kansliets bedömning skickat in en komplett ansökan som även AU (arbetsutskottet) tittat på innan LAG-gruppen fattar sitt beslut.

Efter LAG fattat beslut om vilka projekt som prioriteras ska Jordbruksverket ta ett formellt beslut.

Antal beslutsfattande LAG-möte förväntas bli 4 gånger per år. Leaderkansliet kan ge dig information om ansökningsprocessen och hur utrymmet ser ut för hur många projekt som kan skickas in till kommande LAG-möte.

Datum för LAG-möte 2017

Fredag 10 februari, tid 09:00-16:00, plats Kinnekullegården i Götene
Onsdag 8 mars, tid 17:00-20:00, plats Hotell Wictoria i Mariestad
Fredag 19 maj, preliminär tid 09:00-16:00
Fredag 6 oktober, preliminär tid 09:00-16:00
Fredag 24 november, preliminär tid 09:00-16:00

Plats för LAG-möte 2017

LAG-möten utgår ifrån Green Tech Park i Skara men kan vara på olika platser i hela vårt område.

* Datum, tid och plats för LAG-möten kan förändras, flyttas eller ställas in.