Loggor

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt ska det framgå att pengarna kommer från EU. Detta visas genom två logotyper: EU-logotyp och Leader-logotyp, som ska vara väl synliga och läsbara.

• Den EU-logotyp som gäller den fond som finansierar projektet ska alltid vara med.
• Leader-logotypen ska alltid vara med.

Samtliga loggor finns att ladda ner på följande länk.
Ladda ner EU-logga

Fråga gärna leaderkansliet vad som gäller för ert projekt.