Blanketter & mallar

Vi på Leaderkansliet rekommenderar att du kontaktar oss innan du gör en ansökan om projektstöd för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverkets hemsida. Följande mallar och blanketter kommer ni behöva i er ansökningsprocess och under genomförande av projektet.

Inför ansökan…

Mall till beskrivning av projektidé

Poängsystem för alla insatsområden

Bedömningsgrunder för alla insatsområden

Fullversion av strategin

Dags att ansöka…

Fullmakt

Innan du ansöker om projektstöd behöver du ansöka om fullmakt för att göra din ansökan.  Du loggar sedan in med din e-legitimation som är kopplad till ditt personnummer via mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. E-legitimation skapar du på din banks hemsida. Ansökan om fullmakt ska kompletteras med underlag om vem som är firmatecknare hos den sökande.

Läs mer om fullmakt för E-tjänster hos Jordbruksverket

Ladda ner ansökan om fullmakt för Jordbruksverkets e-tjänster

Projektverkstad

Leaderkansliet erbjuder och rekommenderar alla som ska söka stöd att delta på projektverkstad.
Här är den information och de dokument som vi går igenom.

PP Projektverkstad – ansöka

Guide till e-tjänsten 170301

Lathund 170301

Exempel budgetmall – Projekt vandringsled

Budgetmall

Ihop med din ansökan steg 2 ska du bifoga en budget för ditt projekt.

Ladda ner anvisning till budgetmall – projektstöd

Ladda ner budgetmall – projektstöd

Lokala frågor

Kontakta Leaderkansliet för att ta del av bilagan: Lokala frågor utifrån det insatsområde
som matchar ditt projekt.

Aktivitetsplan

Ladda ner bilaga: Aktivitetsplan

Handbok för projekt

Denna handbok beskriver vad du behöver tänka på i ansökan om stöd samt vid genomförandet av ditt projekt inom lokalt ledd utveckling.

Jordbruksverkets handbok för projekt inom Lokalt ledd utveckling

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst

Att ansöka om stöd

Att ansöka om utbetalning

Projekt startar…

Projektdagbok och ideell tid

Under projektets gång ska projektledaren för projektdagbok och
ideell tid ska dokumenteras per person och per aktivitet (flera personer som deltar vid en datumsatt aktivitet).
Ladda ner de blanketter med den fond som stödjer ditt projekt.

Ideell tid per person – projekt inom Landsbygdsfonden

Ideell tid per aktivitet – projekt inom Landsbygdsfonden

Ideell tid per person – flerfondsprojekt

Ideell tid per aktivitet – flerfondsprojekt

Körjournal

Har du budgeterat och fått stöd för milersättning ska du notera resorna i denna körjournal som underlag

Körjournal 170117

Webbutiken hos Jordbruksverket

Här hittar du samtliga dokument från Jordbruksverket gällande Leader och lokalt ledd utveckling