Beviljade projekt

Natur- och Outdoorturism

Natur- och Outdoorturism
Om projektet Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.  Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala...

Läs mer...

Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön
Om projektet Hornborgasjön med omnejd som besöksmål tar emot 150 000 besökare under några veckor på våren och ca ytterligare 100 000 besökare till området under övriga delar av året. Besökstillströmningen är en stor tillgång för näringsidkare, föreningar och kommuner runt sjön. Dock är den korta säsongen kring vårtranorna en utmaning för företagen då det...

Läs mer...

Allaktivitetshuset – mötesplatsen för dig

Allaktivitetshuset – mötesplatsen för dig
    Om projektet Centralt i Vedums tätort finns Laskegården, en bygdegård där projektet ska skapa ett levande allaktivitetshus. Syftet är att skapa en mötesplats för de människor som bor i och runt Vedum. En plats för mångfald, där olika åldrar, nationaliteter och behov möts för att umgås, lära och skapa stolthet, förståelse och attraktivitet för...

Läs mer...